İnşaat-Tikinti mühəndisi

08 iyun 2018 14:23
Oxunma sayı: 867

İnşaat-Tikinti mühəndisi


Tikiti sahəsi üzrə Mühəndislər tələb olunur.

Tələblər:

- cinsi bəy olmalı;
- yaş həddi 20-50 yaş arasında olmalı;
- tikinti sahəsi üzrə təhsili ali və ya orta ixtissas təhsilli olmalı;
- 3DMax, Arxitektor və Avtokad proqramları işləməyi bacarmalı;

Vəzifələri;

-Tikinti təşkilatının fəaliyyətinə texniki rəhbərliyi həyata keçirir.
-Tikinti istehsalının sənədləşdirilməsini bacarmalı;
- əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə bütün işlərə rəhbərlik edir.
- Texnoloji intizama riayət olunmasına, tikinti norma və qaydalarının yerinə yetirilməsinə, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına nəzarəti həyata keçirir.
- İstehsalın mühəndis hazırlığını, inşaat texnikasının istismarını, təmir və modernləşdirilməsini təmin edir,
- Tikinti istehsalının təşkilini. təkmilləşdirilməsini, tam təsərrüfat hesabı və özünümaliyyələşdirmənin prinsiplərinin geniş tətbiqini təmin edir.
- Təşkilatın perspektiv inkişaf planlarının yenidən qurulmasının və modernləşdirilməsinin işləmələrinə, təbii ehtiyatların qənaətlə istfadəsi və daha əlverişli və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması əv tikinti-istehsal mədəniyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərə başçılıq edir.
- Layihə-smeta sənədlərinin vaxtında hazırlanmasını təmin edir.
- İşlərin istehsal layihələrinin işləmələrini və icrasını, tikinti istehsalının texniki səviyyəsinin artırılması üzrə tədbirləri, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi planlarını, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktiv işlərinin texniki-təşkilat tədbirlərini, tikintinin təşkili layihəsində (POS-TTL) nəzərlə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsini təşkil edir.
- Elmi-tədqiqat və layihə təşkilatları və ali təhsil məktəbləri ilə eyni texnika və texnologiyanın işlənməsinə aid müqavilə bağlayır, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
- Tikinti istehsalının, əməyin və idarəetmənin elmi əsasda təşkilinin təkmilləşdirilməsi, hesablama texnikasının tətbiqi, idarəetmə işlərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə tədbirlər görür.
- Əməyin mühafizəsi üzrə bölmələrin mühəndis-texniki işçiləri ilə ilkin təlimatın aparılmasına və işçilərin öyrədilməsinə nəzarət edir, bölmələrin işçiləri tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə norma və qaydalarının bölməsinə nəzarəti həyata keçirir.
- İstehsalatda əməyin təhlükəsizlik standartlarının hazırlanması və tətbiqi üzrə, həmçinin iş yerlərinin və texnoloji proseslərin attestasiyası üzrə işlərə başçılıq edir.
- Tenderlərin keçirilməsində və üstün inkişaf etmiş ərazilərdə obyektlərinin inşasının təşkilində iştirak edir.
- Tikinti təşkilatının texniki xidmətlərinə rəhbərlik edir.
- sahənin və təşkilatın texniki və iqtisadi inkişafının perspektivlərini;
- əməyin və idarəetmənin təşkilini bilməli;
- mülki və əmək qanunçuluğunun əsaslarını;
- əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydaları.

iş rejimi;

- iş günləri həftədə 5 günlükdür;
- iş saatları saat 09.00-19.00-a kimidir;
- aylıq məvacib bacarığından və təcrübəsindən asılı olaraq 1000-1500 manat təşkil edir.

Əlaqə nömrələrimiz:

1) 012 511 73 27;
2) 050 963 73 27
3) 055 940 33 46


İnşaat-Tikinti mühəndisi

Şərh